دانستنیهای باتری قلمی

تاريخچه توليد باتری لکلانشه
باتری های لکلانشه از دهه 1860 میلادی به عنوان باتری اولیه وارد بازار جهانی شد.

کاربردهای باتريهای لکلانشه
باتريهای لکلانشه متناسب با کاربردهای مختلف در اندازه ها وبا خواص متفاوت ساخته وعرضه می شوند.
این پیل ها در چراغ قوه ، رادیو ترانزیستوری ، ساعت وبی سیم های دستی و....کاربرد فراواني دارند.

اجزای متشكله باتری
zinc carbon چيستند؟
ساختمان پیل zinc carbon همانند هر پیل شیمیایی دیگر عبارتند از الکترولیت ، الكترود مثبت والكترود منفي
ماده فعال قطب مثبت (کاتد) ترکیبي است از مواد مختلف شیمیایی شامل :
دی اکسید منگنز
کلرور روی
آمونیاک
کلرور آمونیوم
آب
جمع نمودن جریان کاتد نيزاز طريق یک میله گرافیتی انجام مي يابد.

تاريخچه توليد باتری الكالاين چيست؟
اولین نمونه این باتری در سال 1949 ساخته شده ودر دهه1960 به صورت تجارتی وارد بازار جهانی شد.
باتری های آلکالاین در شکل ها و اندازه های متنوع ساخته می شوند که رایج ترین شکل آن سلول های استوانه ای هستند.

برسی اجمالی باتری آلکالاینALKALINE و مقایسه آنها با باتری zinc carbon
باتری لکلانشه اساس و پایه باتری لکلانشه است.
پس از ورود باتری های لکلانشه به بازار تجارتی با تغییر الکترولیت باتری لکلانشه وتغییرات جزیی در ساختار آن ،باتری جدیدی به نام آلکالاین معرفی شد.
در واقع تفاوت باتری آلکالاین و لکلانشه در ترکیب الکترولیت وترتیب قرار گرفتن آند و کاتد است.
در باتری های لکلانشه آند ( از جنس روی )دیواره وجلد باتری را تشکیل می دهد وکاتد در محفظه آند قرار می گیرد .
در باتری آلکالاین کاتد (دی اکسید منگنز)به عنوان دیواره وآند در محفظه کاتدقرار می گیرد.

مقايسه اجمالي بين دو نوع سل كربن-روي والكالاين چيست؟
از نظر عملکرد باتری آلکالاین نسبت به باتری لکلانشه مزایایی دارد از جمله مقاومت داخلی کمتر و ثابت تر، عملکرد خوب در برابر تخلیه مداوم ،شیب مناسب تخلیه و شدت وقدرت تخلیه بیشتر .
موادی که در باتری های آلکالاین به کار می رود نسبت به مواد باتری لکلانشه بهای بیشتری دارنداز اين سو قيمت اين نوع باتري بالاتر از باتريهاي لكلانشه ميباشد .اما به دلیل کارایی بهتر اقتصادی تر هستند
خروجی انرژی این باتری ها از باتری های لکلانشه بالاتر بوده و ضمن برخورداری از طول عمر بيشتر دارای میزان نشتی بسیار پاییني ميباشند اين نوع باتري در دماهای پایین نیز دارای قدرت خوبی مي باشد.

مزایایی باتری های آلکالاین نسبت به باتری های لکلانشه
-شدت وقدرت تخلیه بالاتر
- مقاومت داخلی کمتر وثابت تر
-هزینه تخلیه در ساعت اقتصادی تر
-زمان نگهداری بهتر وبیشتر
-مقاومت بیشتر در برابر تخلیه مداوم وشیب مناسب تخلیه
-طول عمر بیشتر

باتری ها ي آلکالاین در مقایسه با باتری های معمولی از ظرفیتی تا چهار برابر بیشتر برخوردار ميباشند
ضمن این که به جریان دهی بالا و امکان دشارژمستمر باتری آلکالاین نیز باید توجه داشت.
اگر چه قیمت تمام شده باتری آلکالاین تا حدودی بیشتر از باتری معمولی است ولی با توجه به زمان سرویس دهی بیشتر، باتری آلکالاین در واحد زمان از هزینه کمتری برخوردار است

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۷ مرداد۱۳۸۸ و ساعت 22:24 |


Powered By
BLOGFA.COM